Quạt Nhật để bàn KDK – A40B

1,520,000 1,368,000

  • Cánh quạt kim loại
  • Đường kính cánh lớn