b_sc30x-hong1
b_sc30x-hong2
b_sc30x-hong3
b_sc30x-hong4
b_sc30x-xam1
b_remote-sd30x

Quạt hộp Nhật chính hãng – SC30X

3,860,000 3,474,000

  • Remote điều khiển từ xa
  • Chức năng gió tự nhiên 1/f yuragi
  • Lồng quạt trước xoay được