Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp muốn liên kết hợp tác với maxmua.vn xin vui lòng liên hệ tới:

Văn phòng của Maxmua.com tại:

Địa chỉ: Phòng 17H, 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT : (024) 66 633 499

Hotline: 0904 2525 62